Logo hôtel de ville Saint-Gilles
De nijverheid
Het plafond van de eretrap
De godin van de Bocq

Het stadhuis

zijn kunstenaars en hun werken

Het grote atelier

Stadhuis van Sint-Gillis, van Meenenplein 39, 1060 Brussel

Altijd al hebben tal van architecten en kunstenaars zich in Sint-Gillis gevestigd. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de gemeente een stadhuis zou bouwen dat de beschavende deugden van kunst, wetenschap en moraal weerspiegelde.

- Charles Picqué
bourgmestre

De collectie kunstwerken van de gemeente

De gemeente Sint-Gillis bezit een prachtige collectie van enkele honderden kunstwerken. De pers berichtte onlangs over de (her)ontdekking van een belangrijk vroeg 17de-eeuws schilderij van Jacob Jordaens. Het belang van de collectie reikte echter veel verder dan de grote Vlaamse meester.

Voor de muurschilderingen rechtvaardigt de keuze voor de symboliek en monumentale kunst de aanwezigheid van de beste kunstenaars van die tijd, waaronder Fernand Khnopff voor het plafond van de Trouwzaal, Albert Ciamberlani, Alfred Cluysenaar, Emile Fabry, Omer Dierickx en Eugène Broerman.

Ook voor de beeldhouwwerken viel de keuze op de beste kunstenaars van hun generatie, met meesters zoals Julien Dillens en Jef Lambeaux, en hun getalenteerde leerlingen zoals Egide Rombaux en Victor Rousseau, en niet te vergeten een van de eerste meesterwerken van Auguste Rodin, Het Bronstijdperk.

Het meesterwerk van het stadhuis van Sint-Gillis is het stadhuis zelf.

L’hôtel de ville de Saint-Gilles, brochure, 2014

1. Eretrap

2. Trouwzaal

3. De raadzaal

4. De vestibules

5. De Europazaal

6. De gevel

Laat het stadhuis iedereen herinneren aan de verplichting om steeds het algemeen welzijn voor ogen te houden.

Moge haat en tweedracht er nooit  de drempel van overschrijden!

Laat de beslissingen die hier zullen worden genomen enkel zijn ingegeven door rechtvaardigheid, billijkheid en liefde voor het volk.

- Maurice Van Meenen
bourgmestre, lors de l’inauguration, le 24 juillet 1904

Het stadhuis biedt door de keuze van de kunstenaars en de kwaliteit van de werken een representatief overzicht van de Belgische kunst in het begin van de 20ste eeuw.

Bruxelles, ville d’art et d’histoire, n°21