Logo hôtel de ville Saint-Gilles

De Europazaal

De Europazaal

De Europazaal, die oorspronkelijk de Salle des Pas Perdus heette, en waarop de eretrap uitkomt, wordt gebruikt voor feesten, recepties en diverse tentoonstellingen. Deze zaal op twee niveaus neemt een centrale plaats in het gebouw in, geeft toegang tot de Trouwzaal en de Raadzaal, en baadt in het daglicht.

Omer Dierickx (1862-1939), plafond van de Europazaal, 1908, gemaroufleerd op doek, detail.

Omer Dierickx, plafond van de Europazaal, 1908, gemaroufleerd op doek, detail.

Centraal is de scène De vrijheid die nederdaalt op de wereld onder de toejuiching van de mensheid te zien.  Dierickx laat de vrouwelijke figuur van de Vrijheid uit wolken van gouden licht opduiken. De Mensheid juicht haar toe in verschillende groepen: Een vrouw steekt haar pasgeborene naar haar uit, een andere buigt zich voorover naar haar kind, dat naar de verschijning wijst. Ook is een groep mensen aan het werk, met een maaier die zijn sikkel even laat staan.  Links ten slotte staat een hele groep te juichen.

Op het boogpaneel, rechts van de afbeelding, prijkt de oude bruiloft boven de deur naar de Trouwzaal. Op het deel van het plafond net voor het boogpaneel, geeft de schilder de typische eigenschappen van het huwelijk weer.  Te midden stuurt Venus liefde naar de Aarde. Aan de ene kant aanschouwt de Schoonheid zichzelf in een spiegel en droomt de Trouw, een klimoptak in de hand; aan de andere kant onderwijst een man de Plicht en wiegt Moederschap haar kind.

Omer Dierickx, plafond van de Europazaal, 1908, doek, gemaroufleerd, detail.

Omer Dierickx, plafond van de Europazaal, 1908, doek, gemaroufleerd, detail.

Op het boogpaneel voor de Raadzaal beraadslaagt een vergadering van wijzen. Op het gewelf zijn de kwaliteiten te zien die nodig zijn voor zo'n vergadering: Minerva, gewapend en met een helm, troont op een wolk en brengt wijsheid over aan de mensheid. Op de bogen belichaamt een bebaarde oude man de Ervaring, in gezelschap van de Verdraagzaamheid. Daartegenover staan de Studie, die een document raadpleegt, en het Denken, dat gesluierd is en zich aan introspectie wijdt.

Omer Dierickx, plafond van de Europazaal, 1908, doek, gemaroufleerd, detail.

Omer Dierickx, plafond van de Europazaal, 1908, doek, gemaroufleerd, detail.

Kunstenaars

Omer Dierickx
1862

1939

Werken

Europazaal

Europazaal

Omer Dierickx
1908