Logo hôtel de ville Saint-Gilles
Het stadhuis
Het stadhuis van Sint-Gillis, zijn kunstenaars en de vrijmetselarij

Het stadhuis van Sint-Gillis, zijn kunstenaars en de vrijmetselarij

Sporen van de vrijmetselaars in de openbare ruimte zijn er amper. Zo zijn de standbeelden die uitdrukkelijk naar de vrijmetselarij verwijzen zeldzaam in de Brusselse openbare ruimte.

Voor zover we weten zijn er voor het stadhuis van Sint-Gillis geen concrete sporen die leiden naar de vrijmetselarij.

Rond de bouw en de inrichting van het stadhuis valt de aanwezigheid van de vrijmetselarij evenwel niet te ontkennen, zowel op vlak van waarden die er aan bod komen, als van de kunstenaars die er aan hebben meegewerkt of de politici die hun schouders onder het project hebben gezet.

De waarden van het stadhuis

Tal van waarden die centraal staan in het iconografische programma van het stadhuis zijn ook die waar de vrijmetselarij voor staat: vooruitgang, wetenschap, vrijheid, strijd tegen het obscurantisme, solidariteit, ...  waarden die in deze tijd uiteraard gangbaar waren en ook buiten de vrijmetselarij werden gedeeld. Maar aan het eind van de 19de eeuw zou een groep politici en kunstenaars die lid waren van de loges, letterlijk het stadhuis opbouwen:  Julien Dillens, Victor Rousseau, Albert Ciamberlani, Maurice Van Meenen, Louis Morichar en vele anderen.

Het stadhuis is een ode aan de beschaving en belichaamt de waarden van een triomferende en verlichte burgerij, voor wie de strijd tegen onwetendheid, via wijsheid en wetenschap, de beste manier is om het fundament voor de samenleving te leggen.

Wijsheid en wetenschap om onwetendheid terug te dringen

Wijsheid en wetenschap komen aan bod in verschillende thema's zoals onderricht, opvoeding, het zoeken naar de waarheid en de studie van de wetenschap, alle stuwende krachten achter de vooruitgang. De waarden van de gemeentelijke mandatarissen werpen een licht op het opmerkelijke openbare onderwijssysteem dat toen is opgezet.

Het schilderij van Alfred Cluysenaar op het plafond van het stadhuis is in dit verband bijzonder relevant. Wetenschap verspreidt licht, en, geholpen door Moraal en Kunst, verdrijft ze Onwetendheid, Intrige, Leugen, Tweedracht en Anarchie.

In de Europazaal laat Omer Dierickx de Vrijheid uit de hemel neerdalen onder toejuiching van de Mensheid.

Op de voorgevel staat een standbeeld van Charles Samuel voor de allegorie van de Wetenschap.

Vooruitgang als basis van beschaving

Het geloof in de deugden van de vooruitgang doordringt het stadhuis. Water, gas, elektriciteit en de tram worden op de gevel verheerlijkt als symbolen van de materiële vooruitgang aan het begin van de 20ste eeuw. Maar er is ook een band met de vier elementen van het universum: aarde (tram), lucht (gas), vuur (elektriciteit) en water, die belangrijk zijn in het inwijdingsritueel tot de vrijmetselarij. Deze vier elementen zijn ook aanwezig op het plafond van de Trouwzaal, geschilderd door Fernand Khnopff.

Vooruitgang bepaalt de gang der geschiedenis. De maatschappij zal veranderen door arbeid - synoniem voor vooruitgang - als ze wordt verricht met eerbiediging van de wet, rechtvaardigheid en solidariteit, zoals tot uitdrukking komt in de allegorische beelden op de gevel van de hand van Julien Dillens (Arbeid en Recht), Jacques de Lalaing (Rechtvaardigheid) en Victor Rousseau (Solidariteit).

 

De kunstenaars

De meeste Belgische kunstenaars van het einde van de 19de eeuw waren vrijmetselaars. Sommigen van hen hebben meegewerkt aan het stadhuis van Sint-Gillis. Hieronder staan hun namen en de loge waartoe ze behoorden :

 • Braecke Pieter (Nieuwport 1858 - Nossegem 1938), Amis Philanthropes
 • Ciamberlani Albert (1854-1956)
 • Crick Alfred (Antwerpen 1858 - Zaventem 1931)
 • De Rudder Isidore (Sint-Jans-Molenbeek 1855 - Ukkel 1943), Vrais Amis de l'Union et du Progrès Réunis
 • De Vreese Godefroid (Kortrijk 1861- Brussel 1941), Les Amis Philanthropes
 • Dillens Julien (Antwerpen 1849 - Sint-Gillis 1904), Vrais Amis de l'Union et du Progrès Réunis

 

 • Fabry Émile (1865-1966), Vrais Amis de l’Union et du Progrès Réunis
 • Lambeaux Jef (Antwerpen 1852 - Sint-Gillis 1908), ingewijd in Antwerpen in 1876, daarna Vrais Amis de l'Union et du Progrès Réunis
 • Rousseau Victor (Feluy1865 - Vorst 1954), Les Amis Philanthropes
 • Samuël Charles (Brussel 1862 - Cannes 1938)

 

Vermeldenswaard in de schilderijencollectie van de gemeente zijn ook kunstenaars als :

 • Louis Artan (1837-1890), Amis philanthropes
 • Constantin Meunier (1831-1905), Amis Philanthropes
 • Félicien Rops (1833-1898)
Personaliteiten

In de tweede helft van de 19de eeuw waren tal van personaliteiten die bij de ontwikkeling van Sint-Gillis betrokken waren vrijmetselaar, sommige liberaal, andere socialistisch.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Bara Jules (1835-1900), liberaal politicus, advocaat en minister van Justitie
 • Besme Victor (1834-1904), architect en stedenbouwkundige
 • Defacqz Eugène, 1842-1852, magistraat, lid van het Nationaal Congres, stichter van de ULB, Grootmeester van het Grootoosten
 • De Paepe César (1841-1890), arts, organisator van de Eed van Sint-Gillis, stichter van de BWP (Belgische Werkliedenpartij)
 • Diderich Arthur (1878-1944), burgemeester, Les Amis Philanthropes
 • Féron Émile (1841-1918), liberaal politicus, volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid, Les Amis Philanthropes
 • Fonsny Jean-Toussaint (1801-1884), liberaal politicus, burgemeester, Vrais Amis de l'Union et du Progrès Réunis
 • Goblet d'Aviella Eugène (1846-1925), liberaal politicus, volksvertegenwoordiger, minister, hij woonde in Sint-Gillis, Grootmeester van het Grootoosten van België
 • Hankar Paul (1859-1901), architect, Vrais Amis de l’Union et du Progrès Réunis
 • Horta Victor (1861-1947), architect, Amis Philanthropes
 • Janson Paul (1840-1913), advocaat, minister van Staat, vader van Marie en Paul-Emile Janson, grootvader van Paul-Henri Spaak, Vrais Amis de l'Union et du Progrès Réunis
 • Morichar Louis, advocaat en schepen, vader van het onderwijs in Sint-Gillis, Vrais Amis de l'Union et du Progrès Réunis
 • Van Meenen Maurice (1848-1909), burgemeester, Amis Philanthropes
Bronnen
 • Alain Dierkens, "Statuaire, La franc-maçonnerie sur un piedestal? “, Bruxelles, les Francs-maçons dans la Cité, Éd. Marot - Tijdsbeeld, Brussel - Gent, pp.174-195.
 • Daniel Guegen, “Jean Delville, franc-maçon, théosophe, occultiste”, koregos.org, 2015.

Artistes associés

Félicien Rops
1833

1898
Constantin Meunier
1831

1905
Emile Fabry
1865

1959
Louis Artan
1837

1890
Charles Samuel
1862

1938
Victor Rousseau
1865

1954
Jef Lambeaux
1852

1908
Julien Dillens
1849

1904

Œuvres associés

Europazaal

Europazaal

Omer Dierickx
1908
Het plafond van de eretrap

Het plafond van de eretrap

Cluysenaar Alfred
Onbekende datum
De allegorie van de tram

De allegorie van de tram

Marin Jacques
Onbekende datum
Gas

Gas

Schirren Ferdinand
Onbekende datum
Water

Water

Vrees (de) Godefroid
Onbekende datum
De Wetenschappen

De Wetenschappen

Alphonse de Tombay
1912
De Arbeid

De Arbeid

Dillens Julien
Onbekende datum
Het Recht

Het Recht

Dillens Julien
Onbekende datum
Huwelijk (ook bekend als Solidariteit)

Huwelijk (ook bekend als Solidariteit)

Rousseau Victor
Onbekende datum
De Gerechtigheid

De Gerechtigheid

Lalaing (de) Jacques
1905